top of page

Obchodní podmínky

Kupující zasláním objednávky stvrzuje, že souhlasí s níže uvedenými obchodními podmínkami (nákupním, dodacím, platebním a reklamačním řádem), a zejména že byl poučen o možnostech odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží. Prodávající se zavazuje dodat podle specifikací zboží kupujícímu a kupující se zavazuje zboží převzít a řádně zaplatit.

Veškeré podané objednávky považujeme za závazné.

1.

Obchodní podmínky

 

Kupující zasláním objednávky stvrzuje, že souhlasí s níže uvedenými obchodními podmínkami (nákupním, dodacím, platebním a reklamačním řádem), a zejména že byl poučen o možnostech odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží. Prodávající se zavazuje dodat podle specifikací zboží kupujícímu a kupující se zavazuje zboží převzít a řádně zaplatit.

Veškeré podané objednávky považujeme za závazné.

2.

Závaznost objednávek

Každá objednávka je závazná pro kupujícího i prodávajícího. Prodávající může odstoupit od objednávky nebo její části v následujících případech: vyprodání zboží (o této skutečnosti je kupující informován), předchozí neuhrazené závazky kupujícího (v tomto případě může prodávající od smlouvy odstoupit i bez informování kupujícího).

3.

Způsob dopravy

DOPRAVA DO ČR

Přepravce Česká pošta - česká pošta doručuje zásilky do dvou až tří dnů od podání zásilky od nás, sledovat zásilku můžete podle sledovacího kodu přes portál pošty. Cena za tento způsob přepravy je cca 80 – 150 Kč.

Zásilkovna výdejní místo - při objednávce dopíšete vydejní místo nejblíže vašemu domovu, na které vám zásilkovna doručí balíček a SMSkou vás informuje, že je balíček tam. Důležité! Balíček je k vyzvednutí po dobu 5 dnů, poté je vrácen! Doba na vyzvednutí se dá prodloužit na 21 dní po domluvě s dopravcem. Cena za tento způsob přepravy je 70 Kč.

Zásilkovna na adresu - zásilkovna předá balíček externímu dopravci který vám balíček doveze na adresu. 

DOPRAVA DO ZAHRANIČÍ

Přeprava Českou poštou – doručení prostřednictvím české pošty, zpravidla během pěti pracovních dní, sledovat zásilku můžete podle sledovacího kodu přes portál pošty. Cena za tento způsob přepravy je cca 100 - 150 Kč.

Při zasílání poštou je doporučená platba do 7 dnů, poté bude objednávka stornovaná, aby nedocházelo k blokování zboží.

4.

Termín dodání

Termín dodání závisí na aktuální skladové dostupnosti vybraného zboží. O termínu dodání budete informování prostřednictvím elektronické pošty. Odesíláme u dostupných produktech do 5 pracovních dní.

5.

Vrácení a výměna zboží

Jako při každém nákupu na dálku, i u nás máte nárok na vrácení zboží bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí zásilky (rozhoduje datum udané dopravcem jako datum převzetí), pokud Vám zboží nebude z nějakého důvodu vyhovovat.

Vracené zboží musí být zcela v původním stavu.

Vrácené zboží by mělo být zabalené podobně jako bylo odeslané tak aby se během cesty se zbožím nic nestalo. Za neadekvátní zabalení a poškození nese pak odpovědnost odesílatel který může reklamaci poškození řešit s dopravcem.

Vrácení platby proběhne ve lhůtě 14 dnů od doručení zásilky k nám, ne však dříve než po doručení zboží.

Podnikatel nenese náklady spotřebitele spojené s vrácením zboží.

Vzhledem k možnosti změny stavu na skladě doporučujeme předchozí domluvu
a bezodkladné zaslání. Výměna za zboží ve stejné hodnotě je provedena bezplatně.

U zboží vyráběného na objednávku (dle individuálně zadaných měr) v souladu se zákonem nevzniká nárok na vrácení peněz, pokud zboží odpovídá zadaným mírám a barvě. Špatně zadané míry ze strany zákazníka nemohou být brány jako důvod k reklamaci.

6.

Reklamace

Fyzické poškození zásilky přepravou reklamujte při převzetí u dopravce anebo odmítněte zásilku od dopravce přijmout a neprodleně nás o takovémto kroku informujte.

Před reklamací vady výrobku nás informujte. Reklamační řízení je zahájeno převzetím vadné věci od přepravce.

Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději však do zákonných 30 dnů od jejího vzniku, tedy převzetí zboží naší firmou. V případě delších reklamací Vás budeme neprodleně informovat o stavu reklamace.

Prodávající si vyhrazuje právo ukončit obchodní vztah s takovým nakupujícím, jehož reklamace jsou neúměrné nebo jeho nákupy jsou vyhodnoceny jako spekulativní.

Kupující nemůže odstoupit od smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu.

Ke každé objednávce je kupujícímu řádně vystavena elektronická faktura, která je k dispozici ke stažení a vytištění. Vytištěnou fakturu přiložím k objednávce na požádání.

7.

Záruka

Dodavatel poskytuje na výrobky v souladu s ustanoveními občanského zákoníku záruku v délce 24 měsíců. Záruční doba začíná při převzetí zboží od přepravce. Záruka se vztahuje pouze na vady způsobené vadou materiálu či chybou výroby.

Záruka se nevztahuje na opotřebení výrobků vznikající při užívání věci.Nárok na záruku zaniká mechanickým poškozením výrobku (např. působením tepla, nedodržením pokynů k údržbě, jiným působením vnější síly). Záruka také zaniká v případě, že výrobek byl poškozen při živelné události. Nárok na záruku také zaniká, je-li výrobek poškozen nesprávným či nešetrným užíváním, zanedbanou či nesprávnou údržbou. Záruka zaniká, je-li výrobek užíván k jinému účelu, než ke kterému byl vyroben.

8.

Autorská práva

Veškeré fotografie zveřejněné na těchto stránkách jsou pod ochranou autorského práva a jejich použití je možné jen se souhlasem Harpie.

9.

Pokyny k údržbě

Při delším nošení se může stát, že se plocha kde není glazura mírně zašpiní. Dá se ale jednoduše vyčistit kartáčkem a mýdlem.

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 21. 12. 2020.

bottom of page